Inštitut 108
Zavod za borilne, meditacijske in zdravilne veščine

Cenik

Karate-do vrtec, 1x tedensko: mesečna vadnina 30,00 € | s popustom 25,50 €


Karate toitsu-do za osnovnošolce, 1x tedensko: mesečna vadnina 30,00 € | s popustom 25,50 €


Karate toitsu-do za osnovnošolce, 2x tedensko: mesečna vadnina 35,00 € | s popustom 29,75 €


Karate toitsu-do za odrasle (2x oz. 3x tedensko): mesečna vadnina 45,00 € | s popustom 38,25 € | + ZenDO (1x tedensko) brezplačno


Japonska joga (1x tedensko): mesečna vadnina 40,00 € | s popustom 34,00 € | + ZenDO (1x tedensko) brezplačno


Japonska joga za začetnike (4 zaporedne uvajalne vadbene enote po 90 min.): 45,00 €


ZenDO (zenovska meditacijska praksa - zazen, 1x tedensko): mesečna članarina 20,00 €


Popusti:

- 15-odstotni popust po ceniku priznamo članom skupnega gospodinjstva, ki ob vpisu predložijo ustrezno dokazilo.

- Učencem, ki so hkrati vpisani v programa Karate toitsu-do za odrasle in Japonska joga, pripada 30-odstotni popust na osnovno ceno.

- Osebe z zelo nizkimi dohodki lahko za določeno obdobje pridobijo od 10 do 30-odstotni popust na osnovno ceno. Višina popusta in njegovo trajanje se določita na podlagi individualnih okoliščin in predloženih dokazil.

- Popusti se med seboj izključujejo.


Prvi vpis v vadbeni program je brezplačen. V primeru izpisa in nato ponovnega vpisa obračunamo vpisnino, če je od izpisa preteklo manj kot 180 dni. Cena ponovnega vpisa znaša 50,00 € z DDV.


Mesečna vadnina je obrok sezonske vadnine v višini ene desetine. Zato je znesek mesečne vadnine za vsak obračunani mesece vedno enak, neglede na število posameznih vadbenih enot v mesecu, za katerega se obračunava, in neglede na število vadbenih enot, ki se jih vadeči udeleži.


Računi se izdajajo v PDF obliki in odpremljajo po elektronski pošti.


Cenik je bil spremenjen 09.11.2017 in velja do spremembe.