Cenik

Karate-do vrtec, 1x tedensko: mesečna vadnina 30,00 € | s popustom 25,50 €*


Karate toitsu-do za osnovnošolce (1. razred), 1x tedensko: mesečna vadnina 30,00 € | s popustom 25,50 €*


Karate toitsu-do za osnovnošolce (2. razred +), 2x tedensko: mesečna vadnina 35,00 € | s popustom 29,75 €*


Karate toitsu-do za odrasle, 2x tedensko: mesečna vadnina 45,00 € | s popustom 38,25 €*


ZenDO joga, 1x tedensko: mesečna vadnina 30,00 € | s popustom 25,50 €*


One Drop Zen (zenovska meditacijska praksa - zazen): Podajanje praktičnih navodil in teoretskih vsebin je brezplačno. Za pokrivanje stroškov najemnine pa se plačuje nizka mesečna članarina (cca. 10,00 €), ki je odvisna od števila obiskovalcev v tekočem mesecu.


*15-odstotni popust po ceniku priznamo članom skupnega gospodinjstva, ki ob vpisu predložijo ustrezno dokazilo. Osebe z zelo nizkimi dohodki lahko za določeno obdobje pridobijo od 10 do 30-odstotni popust na osnovno ceno. Višina popusta in njegovo trajanje se določita na podlagi individualnih okoliščin in predloženih dokazil.


Mesečna vadnina je obrok sezonske vadnine v višini ene desetine. Zato je znesek mesečne vadnine za vsak obračunani mesece vedno enak, neglede na število posameznih vadbenih enot v mesecu, za katerega se obračunava, in neglede na število vadbenih enot, ki se jih vadeči udeleži. Prvi vpis v vadbeni program je brezplačen. V primeru izpisa in nato ponovnega vpisa obračunamo vpisnino, če je od izpisa preteklo manj kot 180 dni. Cena ponovnega vpisa znaša 50,00 € z DDV.


Učenec se zavezuje, da bo vadnino plačeval redno in v roku na podlagi prejetih računov od podpisa pristopne izjave do pisnega izstopa. Vadnino se obvezuje poravnati za tekoče obračunsko obdobje, v katerem pride do izstopa.


Računi se izdajajo v PDF obliki in odpremljajo po elektronski pošti.


Cenik je bil spremenjen 09.11.2017 in velja do spremembe.